Voorwaarden van gebruik & gegevensbescherming

Voorwaarden van gebruik & gegevensbescherming

Voorwaarden van gebruik & gegevensbescherming

WEBSITE GEBRUIK ALGEMENE VOORWAARDEN

In overeenstemming met Verordening 2016/679 uitgegeven door het Europees Parlement en de Raad 2016/679, deelt het u mee dat de website www.immomoment.es het exclusieve eigendom is van MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING SLU, naar behoren geregistreerd in het handelsregister van Malaga met belastingidentificatienummer (CIF) B93075489 en geregistreerd adres bij Urb.Villas y Golf 36-3 Guadalmina Alta, San Pedro de Alcántara 29670 Het contactadres van het bedrijf is: info@immomoment.es en kantooradres: Centro Comercial Guadalmina IV. Lokale 1-Guadalmina Alta -San Pedro de Alcántara 29678

GEBRUIKER EN PASSIVA Uw navigatie, toegang tot en gebruik van de website-eigendom van MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U houdt in dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn vervat, niettegenstaande wettelijke naleving van andere relevante dwingende regels volgens elk geval. De website pagina's eigendom van MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U bieden een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker aanvaardt hierbij zijn aansprakelijkheid voor het juiste gebruik van de websites. Deze aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot:

- De juistheid en rechtmatigheid van de gegevens verstrekt door de gebruiker in de contactformulieren aangeboden door MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door de websites. De gebruiker is ook aansprakelijk voor het gebruik van toegangscodes die hij kan verkrijgen door middel van het invullen van de bovengenoemde formulieren.

- Het gebruik van de informatie, services en gegevens aangeboden door MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING SLU in strijd met de bepalingen en voorwaarden hierin, de wet, goede zeden, goede praktijken of openbare orde, of die op enige andere manier kunnen resulteren in schade aan de rechten van derden of het correct functioneren van de websites.

LINKS NAAR ANDERE DISCLAIMERS VOOR WEBSITES EN AANSPRAKELIJKHEID

MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn websites en verklaart hierbij dat MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING SLU onder geen enkele omstandigheid enige vorm van controle op de inhoud van andere pagina's zal onderzoeken of uitoefenen op internet. Evenzo, MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U. garandeert geen technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid of rechtmatigheid van pagina's die niet het eigendom zijn van het bedrijf en die toegankelijk zijn via de links. MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U verklaart dat alle nodige maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen aan gebruikers van haar websites die kunnen worden afgeleid van navigatie op de webpagina's die eigendom zijn van het bedrijf. Daarom zal MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige gebruiker voor schade die voortvloeit uit zijn navigatie via internet.

VERANDERINGEN MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar websites, gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen via haar websites worden geïmplementeerd op elke manier of in een vorm die door de wet wordt aanvaard en zijn verplicht zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze niet worden vervangen door anderen.

DISCLAIMER VAN COOKIES We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website te verbeteren. We gebruiken een Google Analytics-script dat cookies instelt. MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U behoudt zich het recht voor om cookies te plaatsen terwijl de gebruiker door de websites van het bedrijf navigeert om de personalisatie te verbeteren en te helpen bij het navigeren door de site. In overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van het bedrijf, geeft MARBELLA FOR SALE REALTY CONSULTING S.L.U aan dat cookies zijn gekoppeld aan de anonieme gebruiker en zijn apparaat en bieden geen toegang op zichzelf tot de voor- en achternaam van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn internetbrowser in te stellen om het gebruik van cookies te melden en kan daarom de toegang tot zijn harde schijf blokkeren.