×
Sprzedaż i wynajem na Costa del Sol, Costa Calida i Costa Blanca Sprzedaż i wynajem na Costa del Sol, Costa Calida i Costa Blanca

TRENDY MARKETOWE

Trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Hiszpanii

Wzrost liczby międzynarodowych nabywców nieruchomości w Hiszpanii

Hiszpania jest popularnym, bezpiecznym i stabilnym międzynarodowym kierunkiem dla turystów, inwestorów i osób pragnących przenieść się z bogatą tradycją kulturową. Rośnie międzynarodowe zainteresowanie kupujących zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Nieruchomości odzyskały popularność, szczególnie w nadmorskich kurortach i największych miastach Hiszpanii. Pod względem inwestycji Madryt, Walencja i Malaga to prowincje o największych możliwościach ożywienia gospodarczego.

Z drugiej strony oczekuje się, że w innych miejscach sytuacja szybko się poprawi. Na przykład Baleary i Barcelona to dwa najpopularniejsze kierunki turystyczne na świecie. Brytyjscy nabywcy nieruchomości, zwłaszcza brytyjscy emeryci, byli obcokrajowcami, którzy w największym stopniu przyczynili się do inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii. Teraz sytuacja się zmieniła i wielu sprzedaje swoje nieruchomości.

W drugim kwartale 2021 r. Brytyjczycy nadal prym w rankingach inwestycji, jak wynika z rejestru gruntów, odpowiadając na 9,5% ogółu zakupów w kraju. Łączna liczba zagranicznych nabywców w Hiszpanii w drugim kwartale 2021 roku wyniosła nieco ponad 13,6 tys. Chociaż liczba zagranicznych nabywców nadal utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pandemii, dane z hiszpańskiego rejestru gruntów (Registradores) pokazują, że odsetek zagranicznych nabywców w całym kraju wzrósł o 0,23 punktu procentowego z 9,52% w pierwszym kwartale 2021 r. do 9,75% w drugim kwartale 2021 r. Sugeruje to również, że zaczynają wracać międzynarodowi nabywcy.

Centro de Información Estadstica del Notariado przedstawiło dane statystyczne dotyczące sprzedaży nieruchomości za drugą połowę 2021 r. Z danych przedstawionych w badaniu wynika, że ​​sprzedaż nieruchomości zagranicznym nabywcom wzrosła w Hiszpanii o 41,9%. Ze względu na 27,4% wzrost liczby nabywców zagranicznych zamieszkałych w Hiszpanii, hiszpański rynek nieruchomości wygląda pozytywnie pod względem rocznej stopy zwrotu. Dodatkowo odsetek domów kupowanych przez nabywców zagranicznych niebędących rezydentami wzrósł o 64,5%, osiągając 54,8%. Największym zainteresowaniem sprzedażą nieruchomości cieszyły się Baleary. Najbardziej znaczący wzrost sprzedaży nieruchomości odnotowano na Balearach (81,5%), Autentycznej Andaluzji z 55% i złotym stanie Walencji z 44%.